Disclaimer

Alle gegevens die door deze site worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt, tenzij wettelijk verplicht. De informatie die u aan deze site geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Hoofdpijn instituut Gelderland betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Hoofdpijn instituut Gelderland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij Hoofdpijn instituut Gelderland of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Hoofdpijn instituut Gelderland. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Hoofdpijn instituut Gelderland.